Ansvarsfraskrivelse


Definisjoner

Nettside: butikk.realcooldeal.com og alle underliggende sider,

Bruker: Besøkere på nettsiden,

Bedrift: butikk.realcooldeal.com

 

Nedenstående gjelder for vår nettside. Ved å bruke denne nettsiden sier du deg enig i denne ansvarsfraskrivelsen.

butikk.realcooldeal.com endrer innholdet på nettsiden med jevne mellomrom og oppdaterer nettsiden regelmessig. Til tross for disse anstrengelsene er det mulig at innholdet på denne nettsiden er ufullstendig eller foreldet.

butikk.realcooldeal.com gir ingen form for garantier omkring korrektheten eller fullstendigheten til informasjonen som man finner på denne nettsiden.

butikk.realcooldeal.com gir ingen garantier omkring sikkerheten til nettsiden vår, og kan slik ikke holdes ansvarlig for eventuell skade som direkte eller indirekte kan avledes fra bruk av nettsiden vår.

butikk.realcooldeal.com er ikke ansvarlig for sider tilhørende eksterne parter som det henvises til,

butikk.realcooldeal.com fremskaffer informasjon på sin nettside, uten garantier eller forsikringer. Det kan på ingen måte avledes noen rettigheter fra informasjonen på nettsiden,

butikk.realcooldeal.com kan ikke holdes ansvarlig for enhver skade, uansett art, som skyldes bruk av informasjonen på nettsiden vår,

butikk.realcooldeal.com kan endre eller avslutte nettsiden etter egen vurdering og når som helst.

butikk.realcooldeal.com kan ikke holdes ansvarlig for følgene av endringer på / avslutning av nettsiden sin, Brukeren er selv ansvarlig for bruken av all informasjon som gis på nettsiden vår.

Akkurat lagt til ønskelisten din
Min ønskeliste
Du har nettopp lagt dette produktet til handlevognen din: